head Gdansk contact olsztyn

olsztyn

Documents required for admission to Olsztyn

 1. Completed application form that you will find at https://irk.uwm.edu.pl/en-gb/offer/REK_2020_2021_LEK/
  Fill in the application form and send it electronically to the university and also print it out, sign it and send a paper copy to dr Jedlinska in Malmö.

 2. Photocopy of the “Upper Secondary Education Diploma” (slutbetyg) in native language (Swedish, Norwegian…), certified with an apostille stamp.

 3. English or Polish translation of the above Diploma by a government-authorized translator or by your school. Both documents (2 and 3) must be submitted.

 4. Statement of Eligibility for Higher Education from Universitets- och Högskolerådet. – ONLY Swedish students.

 5. Passport photocopy - the page with photo and personal data.

 6. Birth certificate in English (Fødselsattest from Folkeregisteret, personbevis) signed and stamped by Tax Office. Birth certificate has to include your parents.

 7. A copy of a valid blue EU Insurance Card (blå EU kort från Försäkringskassa).

  No photos are required by this university.

You can apply for admission even if you are still at school and do not have the  final school certificate. In this case you cannot send documents 2, 3 and 4. Instead send a copy of grades, which you have already obtained (samlat betygsdokument). This can be in any language and do not need certifications. Certification is only necessary on the final school diploma. You have to submit documents 2, 3 and 4 in June directly after your graduation.

You do not need to provide a health certificate. A health check up will be done in Olsztyn at the beginning of the academic year. If you have a certificate of English proficiency (Cambridge, TOEFL…), send a copy of it but it is not obligatory to have it. Grades in English language on your school certificate are sufficient.

Candidates who apply for both medical universities in Olsztyn and Gdańsk need to send only one copy of each document, except for the application forms.

In order to apply to the Selection Committee you do not need to send us the whole set of documents at once. To obtain some documents like an "apostille" or translations you need time. You can submit them in your next letter to Malmö.

All documents must always be sent to:

Dr Barbara Jedlinska
Stjärnbäcksgatan 7
216 20 Malmö
Sweden


FÖRKLARING
Att: 1. Det är viktigt att du skriver rätt email adress i ansökningsblanketter. Hotmail adresser accepteras inte av universitets servern, gmail och andra adresser går bra.

Att: 2. Från 2005 gäller EU bestämmelser rörande offentliga handlingar, bl.a. slutbetyget/vitnemål. Du skall skaffa apostille stämp hos en jurist. För universitetet spelar det ingen roll om apostille finns på en original av dina slutbetyg eller på en kopia. Originalet vill du förmodligen behålla själv därför kan du be juristen att stämpla apostille på kopian, mot högre avgift.

Att: 3. Översättning av slutbetygen/vitnemål och kompletterande ämnen skall vara på engelska eller polska, utförd av en auktoriserad översättare. Det accepteras översättning till engelska från skolan, dock måste den vara i originalet.

Att: 4. Intyg från UHR (Universitets- och Högskolerådet) om grundläggande behörighet till högskoleutbildning skall vara på engelska. Gå in på www.uhr.se (Intyg för utlandsstudier).

Att: 6. För att få rätt personbevis: www.skatteverket.se
- > beställ personbevis
Pkt.1 - Till vem? - > till utländsk ambassad
Pkt.2 - > markera tredje alt. (120), Vilket språk - > markera engelska
Pkt. 3 - > beställ via post

LIST OF TRANSLATORS TO POLISH
You may ask one of the translators listed below or find a translator on internet.

Marian-Jozef Waszkiewicz, 
Skåneg. 17 B, 
411 40 Göteborg
 tel. 031-81 49 49 
info@polsktranslators.se, www.polsktranslator.se

Sven Ahlgren, Spårsnög. 49, 226 52 Lund 046-30 75 70 sven_ahlgren@telia.se

Andrzej Nowicki, 
Angkärrsg. 16, 6 tr.
171 70 Solna
 tel./fax: 08- 82 29 23 
andrzej.nowicki@bredband.net

Henryk Malinowski, 
Fisker Syvensersvei 6,
0198 Oslo
 tel. 0047 22 29 44 44
 henryk@malinowski.as

Jurek Hirschberg, Sportstugev. 6B, 182 35 Danderyd tel. 070-626 38 34 jurek.hirschberg@hirschberg.se, www.hirschberg.se